Tiếng hát Cẩm Sa -Ca Khúc : Tôi Yêu

Tiếng hát Cẩm Sa

-Ca Khúc : Tôi Yêu – Thơ : Sao Linh 

Nhạc : Như Ngọc Hoa

Trình bày: Cẩm Sa

Tôi Yêu

Thơ: Sao Linh

Nhạc: Như Ngọc Hoa

trình bày: Cẩm Sa

https://youtu.be/KKi7e7QcAT8