Tiếng hát Diệu Hiền -Ca Khúc : Tình Đã Bay Xa- Nhạc Như Ngọc Hoa

Tiếng hát Diệu Hiền

-Ca Khúc : Tình Đã Bay Xa- Nhạc Như Ngọc Hoa

Hòa âm :Hoàng Phúc- Diệu Hiền trình bày.

TÌNH ĐÃ bAY XA

SÁNG TÁC: Như Ngọc Hoa

Ca Sĩ : Diệu Hiền

https://youtu.be/Ba0eD_ec2Pw