Đọc truyện chọn lọc : Ông Vua Mất Ngôi và Chọn Vợ Hiền

Đọc Truyện Chọn Lọc 

1/- Ông Vua Mất Ngôi – Tác Giả :Ngân Bình

Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương

2/-Chọn Vợ Hiền

Tác Giả “Nguyễn Thị Thanh Dương

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa