Đọc Truyện :Một Đời Tương Tư -Tác giả : Ngân Bình -Hoài Hương – Trọng Nghĩa diễn đọc

Đọc Truyện :1/- Một Đời Tương Tư -Tác giả Ngân Bình – Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

2/-Bên Dòng Sông Cạn – Tác giả : Việt Phương – Diễn  Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *