Lễ Quý Nhật Đức Trần Hưng Đạo – Thánh Tổ Hải Quân

Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego

5312 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115

Phone#: (858)357- 4326 email: hoihaiquanhanghaisandiego@gmail.com

Thư Mời

Đề Mục:  Tổ Chức Huý Nhật Đức Trần Hưng Đạo, Thánh Tổ Hải Quân

Kính thưa quý niên trưởng và các anh chị em Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego.

Để tỏ lòng biết ơn tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego sẽ phối hợp với Hội Đền Hùng, Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Hội Hùng Sử Việt, Đài TNT tổ chức Lễ Húy Nhật Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Thánh Tổ Hải Quân, Đức Bình Định Vương Lê Lợi, Thánh Tổ Địa Phương Quân và Đức Lê Lai vào lúc 10:30AM ngày Chủ Nhật 18 tháng 9 năm 2022 tại:

Hội Đền Hùng, San Diego

4120 30th St, #104

San Diego, CA 92104

Trân trọng kính mời quý Đồng hương và quý hội đoàn CQN và thân hữu đến tham dự đông đủ.

T.M. Ban Tổ Chức:

Dương Hồng

Hội Trưởng Hải Quân Hàng Hải VNCH San Diego

Liên Lạc:

HQ Hồng      8583574326

HQ Lực        8586997985

ĐPQ Dũng   8587179900