LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ 75 – NĂM THỨ 47

Monday, March 28, 2022

 

LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ 75 – NĂM THỨ 47

 

 

DÂN-QUÂN-CÁN-CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA – SAN DIEGO

      THÔNG BÁO

LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ 75 – NĂM THỨ 47

         Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng Tư không ngoài ý nghĩa tưởng nhớ đến những đau thương của Đất Nước trong biến cố tháng Tư Đen, đến Dân, Quân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh, đã bỏ mình trong ngục tù Việt Cộng và trên các tuyến đường mưu tìm tự do. Suốt 47 năm qua, từ ngày đất nước rơi vào sự toàn trị độc tài của bạo quyền Việt Cộng, người dân Việt đã phải sống đọa đầy dưới những bất công, tham nhũng, vô nhân đạo cùng sự bất lực của nhà  cầm quyền trước nạn xâm lăng của Trung cộng về mọi mặt từ chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội …đến quân sự mà hậu quả hiện nay là đã đưa đất nước rơi vào một tình huống băng hoại, đồi trụy, mất gốc, mất chủ quyền.  Tội ác của đảng Cộng Sản Việt Nam phải được phơi bày để thế hệ tiếp nối thấy được cũng như hiểu thêm sự tàn bạo, vô nhân tính mà nhà cầm quyền Việt Cộng đã và đang thực hiện trên quê hương.

Năm nay tại San Diego, dưới sự cố vấn của MS. Phan Thanh Bình,  NT Phạm Hai, NT Trần Văn Hoạch, NT Trần Văn Lô, NT Nguyễn Thiện Lý, NT Nguyễn Hải Triều, cựu Dân Biểu VNCH Lê Tấn Trạng, cựu Thẩm Phán VNCH Trần Gia Tá; Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm 30/4/75  được sự phối hợp và hỗ trợ của Cộng Đồng Việt Nam SD, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia San Diego, Chi Hội Nhảy Dù SD, Hội Hải Quân & Hàng Hải SD, Hội Ái Hữu Không Quân VNCH San Diego, Huynh Đệ Chi Binh SD, Địa Phương Quân, Quân Cảnh, Hội Đền Hùng SD, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Liên Minh Quang Phục Việt Nam, Thành Bộ Đảng Dân Tộc, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt SD, Little Saigon Foundation SD, Đài Tiếng Nước Tôi San Diego, Điện Báo Hải Ngoại Phiếm Đàm, Điện Báo Hoàng Sa; Lễ Tưởng Niệm Năm Thứ 47 Ngày Quốc Hận 30 tháng 04 năm 1975 sẽ được tổ chức: 

   

                           Địa Điểm:    5380 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115

                                                (Hội Trường Hội Thánh Giám Lý Tin Lành Wesley-SD)                                 

                  Thời Gian:   1giờ 30 trưa  – Thứ Bảy 23 tháng 04 năm 2022  

             

           Chương Trình:

            -Lễ Chào Cờ & Lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm của các Hội Đoàn/Cá Nhân.

            -Lễ Vinh Danh & Cầu Nguyện Các Anh Hùng, Quân Dân Cán Chính VNCH đã hy sinh & Tuẫn tiết.

                      -Văn Nghệ Tưởng Niệm & Đấu Tranh do sự đóng góp của các Hội đoàn.

          *** Đặc Biệt:  

                      -Triển Lãm hình ảnh Thuyền Nhân & Trưng Bày hình ảnh Tội Ác Việt Cộng.

                      -Các Hội Đoàn hoặc Cá nhân (bó hoa) muốn tham dự Lễ Đặt Vòng Hoa, xin liên lạc Nguyễn Văn Lực 

                      (858) 699-7985 trước ngày 20/04/22.  

          Trân Trọng Kính Thông Báo.             

          San Diego, ngày 20 tháng 03 năm 2022.

          Đồng Trưởng Ban Tổ Chức

          Đặng Kim-Trang, Chủ Tịch Hoàng Văn Nhạn, Chủ Tịch           CĐVNSD (858) 610-4774 LHCSVNCH-SD (858)717-5463                            

          

          Phó Ban Tổ Chức

          Nguyễn Văn Thành, Hội Trưởng

          Hội Nhảy Dù San Dieo                     

          (901) 236-4647

           *Thủ Quỹ:  Nguyễn Thanh Hương (619) 723-4420

          *Thiết Kế & Nghi Lễ:  Nguyễn Văn Lực (858) 699-7985, Trần Văn Hoạch (619) 446-8572, Dương Hồng 

             (858) 357-4326, Trần Mưu (858) 231-2323, Vũ Tráng (619) 717-7589, Nguyễn Sơn (Lucky Sign) (619) 

             517- 3446

          *Văn Nghệ:  Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Quang: (858) 354-4952, Bạch Vân (619) 283-4117

          *Vận Động Tài Chính:  Nguyễn Văn Lực (858) 699-7985, VyVy (858) 226-9482

          *Ẩm Thực: Bạch Vân (619) 283-4117, Ngô Thu (858) 717-6170 

          *Truyền Thông & Phim Ảnh:  Nguyễn Quý (858) 717-4912, Lâm Tiến Dũng (858) 717-9900

          *An Ninh & Trật Tự:  Don (Dũng) Lâm (619) 446-8698

          

          ***Danh Sách Đóng Góp:

          Cộng Đồng VNSD ($100), Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH SD ($100), Hội Hải Quân & Hàng Hải SD ($100),   

          Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia SD ($200), Hội Ái Hữu Không Quân VNCH SD ($100), Hội Nhảy Dù SD 

          ($100),  Hội Đền Hùng SD ($50), CLB Hùng Sử Việt SD ($100), NT Trần Lô (Đại Diện Huynh Đệ Chi Binh   

  1. SD) ($100), NT Nguyễn Thiện Lý (HQ) ($100), KQ Lê Văn Sùng (Đại Diện Sư Đoàn 4 Không Quân) ($100), 

          NT Nguyễn Hải Triều (Lôi Hổ) ($50), ÔB. Nguyễn Minh Đường (KQ) ($100), ÔB. Phan Hảo Liêm (Sư Đoàn 

          9 Bộ Binh) ($200), ÔB. Nguyễn Văn Lô (Thành Bộ Đảng Dân Tộc) ($50),  ÔB. Lâm Tiến Dũng (Địa Phương 

          Quân) ($100). Danh Sách Đóng Góp sẽ được cập nhật hóa. 

          ***Ghi chú:  Đóng góp tài chính bằng chi phiếu xin đề:  Cộng Đồng Việt Nam San Diego.