NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM TRONG CỘNG ĐỒNG

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM TRONG CỘNG ĐỒNG VÌ  LỢI ÍCH CHUNG.

 Chích mũi tăng cường giúp ngăn ngừa COVID-19 hữu hiệu hơn 

 

Sự Đa dạng tại quận San Joaquin, California, khiến cho việc chích ngừa khó khăn

 

Hôn nhân đa chủng tộc và đa văn hóa vẫn còn nhiều trở ngại

 

Tội ác kỳ thị chủng tộc gia tăng đặc biệt với người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương