Pechanga – Resort Casino-

Pechanga – Resort Casino

Nơi Lý Tưởng cho : Nghĩ Ngơi- Giải Trí- An Toàn – Tiện Lợi – Thức ăn Ngon  Quanh Năm.

Địa chỉ45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592

Mở cả ngày

 Pechanga Resort Casino announces it is aligning with the CDC and the State of California regarding the use of face masks. For more detail info, please feel free to check with the attached PR.

Thông báo

Pechanga Resort Casino  đang liên kết với CDC và Tiểu Bang California về việc sử dụng mặt nạ. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng  vào xem  thông tin, hình ảnh   đính kèm. 

Video download link :

Vietnamese: https://drive.google.com/file/d/1wS4eLKbLgGRmk0CM9MA1_-zoRK4G1N7D/view?usp=sharing

SC Global Enterprise,Inc

NEW OFFICE ADDRESS

2 Como Avenue, Suite 300

Daly City, CA 94014
Cell : 408-605-4728

Tel : 415-788-7888
Fax : 415-788-1888