Lễ Húy Nhựt Đức Trần Hưng Đạo ngày 18/9/2022 tại San Diego

https://vietnamnavy.blogspot.com/2022/09/le-huy-nhut-uc-tran-hung-ao-ngay.html

Lễ Húy Nhựt Đức Trần Hưng Đạo ngày 18/9/2022 tại San Diego

 

Hàng năm đến ngày này các cộng đồng người Việt trên khắp thế giới tưởng nhớ đến công đức cùa vị anh hùng dân tộc Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn,Đức Bình Định Vương Lê Lợi và công thần Lê Lai liều mình cứu chúa.Riêng tại San Diego, Hội Hải Quân Hàng Hải đã phối hợp với Cộng Đồng Người Việt San Diego, Hội Đền Hùng, Hội Hùng Sử Việt, các Hội đoàn quân binh chủng và thân hữu Hải Quân từ Orange County đã tổ chức Lễ Húy Nhật đức Thánh Trần, Bỉnh Định Vương Lê Lợi và anh hùng Lê Lai rất tôn nghiêm và đúng theo nghi thức cổ truyền.
Bà Kim Trang Chủ Tịch Cộng Đồng, ông Trần Văn Hoạch, Hội Trưởng Hội Đền Hùng, niên trưởng Nguyễn Thiện Lý, anh Dương Hồng Hội Trưởng Hội HQHH, anh Đặng Thành Long HQ Orange County và anh Trần Trung Nghĩạ, giám đốc TNT Radio lên tiếng ca tụng công đức của các vị anh hùng dân tộc và nguyện noi gương tiền nhân không bao giờ khuất phục bạo quyền cộng sản và cầu xin Đức Thánh Trần, được tôn vinh là Thánh Tổ Hải Quân, Bình Định Vương Lê Lợi, công thần Lê Lai phù hộ cho đất nước và dân tộc sớm thoát ách cộng Sản.

 

Mọi người đã dủng bữa cơm trưa đoàn kết và phụ diễn văn nghệ rất vui vẻ.
https://vietnamnavy.blogspot.com/2022/09/le-huy-nhut-uc-tran-hung-ao-ngay.html