Lễ “Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 tại San Diego ngày 23-4-22

Lễ “Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 tại San Diego ngày 23-4-22

Cộng Đồng VN. San Diego Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 2022

Video và Audio

 

Ngày Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Năm thứ 47 tại San Diego

Tin SD – Trong tinh thần nhắc lại về tháng 4 đen trong biến cố lịch sử VNCH về ngày 30-4-75 . Đã 47 năm qua, ngày đau buồn cho Miền Nam VN đã bị bức tử . Biến cố này làm cho cả dân tộc VN yêu chuộng tư do cảm thấy là nổi đau buồn uất hận kéo dài . Năm nay ngày 23-4-22 lúc 1 giờ trưa   tại SD Cộng Đồng VN SD , Liên Hội Chiến sĩ và các hội đoàn quân dân cán chính cùng phối hợp, hổ trợ, để nhắc nhớ về biến cố này . Còn gọi là tháng 4 đen hay ngày Quốc Hận .Buổi tưởng niệm được tổ chức tại hội trường nhà thờ Tin Lành Giám Lý Westley San Diego , với hơn 150 người tham dự .

 Ghi nhận tại hội trương, có các hội đoàn Quân Dân Cán Chính VN  – các  Niên trưởng – Đại diện các Tôn giáo – Hội cựu chiến binh Hoa Kỳ tại SD – Mục sư Tin lành Nguyễn Mạnh Cường – Mục sư Phan Thanh Bình – Thày Phó Tế Nguyễn Thanh Cần … Các  Cựu Quân Binh Chủng  VNCH – Chi Hội Cảnh sát Quốc Gia SD – Hội Đền Hùng –  Câu Lạc bộ Hùng Sử Việt , và báo chí truyền thông SD.  Với các nghi thức  chào quốc Kỳ Việt Mỹ- phút mặc niệm – Niệm hương .

 Bà Đặng Kim Trang –CD/VN/SD , ông Hoàng Văn Nhạn Chủ Tich  Liên hội Chiến Sĩ  SD. Đồng trưởng ban tổ chức , ngõ lời cùng khách tham dự  về ý nghĩa của ngày Quốc Hận – Khách tham dự cùng  Niệm hương trước bàn thờ Tổ quốc .

 Lời phát biểu  quan trọng của Mục sư Nguyễn mạnh Cường –  Mục sư Phan Thanh Bình – Đại diện Chi Hội Cựu chiến Binh Hoa Kỳ …-Thày phó Tế Nguyễn Thanh Cần – Ông Trần Mưu Hội Đền  Hùng… Lời phát biểu cùa Cô Thanh Hương đại diện giới trẻ SD . Tất cả có ý nghĩa về lịch sử và sẽ tiếp tục  cùng  nhau làm việc đa dạng, cụ thể hơn trong sinh hoạt cộng đồng.  Phần văn nghệ chủ đề về tháng  Tư đen ,về nổi uất hận  và  với sự đóng góp văn nghệ  thân hữu cũa các thành viên  Câu lạc bộ Hùng Sử Việt .

Chào Cờ – Liên Hôi Chiến sĩ VNCH/SD

Khách tham dự

Bà Đặng Kim Trang CT/CDVN/SD và Ông Hoàng Văn Nhạn CT Liên Hội Chiến SD

Tưởng niệm

Đại diện Hội Cựu chiến Binh Hoa Kỳ SD

Đồng ca

Khách tham dự

Ban Tổ chức – Liên Hội Chiến Sĩ và Cộng Đồng VN-SD

Hoạt cảnh tháng Tư Đen

 

Hoạt cảnh