Phóng Sự về Ngày Quân Lực VNCH 10-6-21 tại San Diego

Ngày Kỷ Niệm  Quân Lực VNCH 19-6-21 tại San Diego

Sinh Hoạt cộng Đồng San Diego

Lễ Mừng Kỹ Niệm 56 năm .Ngày Quân Lực VNCH 19-6

(Tin San Diego (TNT)- Lúc 2 giờ chiều ngày 19-6-21. Tại khuôn viên nhà thờ Tin Lánh Giám Lý Westley San Diego. Thể theo lời mời của ban tổ chức Liên Hội Chiến Sĩ  Quân Lực VNCH San Diego. Khoản 200 người đã đến tham dự Lể kỹ niệm Ngày Quân lực 19-6 . Đa số khách là  cựu quân nhân, gia đình các quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa . Các Niên Trưởng, đại diên các hội đoàn, đoàn thể  chánh trị, tôn giáo , giới truyền thông, hậu duệ và hội Cựu Chiến Binh Hoa kỳ chi hội 472. Buổi lễ được hổ trợ  nhiều mặt từ các hội đoàn Quân , Dân tại San Diego.

Buổi lể được cử hành :  với nghi thức trang nghiêm trước bàn thờ Tổ quốc , rước Quốc Quân Kỳ , quốc ca, mặc niệm, do các thành viên trong Liên Hội Chiến Sỉ-, Hậu duệ  đảm trách .

Đại diện ban tổ chức ,ông Hoàng văn Nhạn , Chủ tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/SD đã giới thiệu quan khách tham dự , trình bày lý do về ngày quân Lực 19-6 đến nay đã 56 năm. Ý nghĩa quan trọng là  lịch sữ ,vinh danh , nhắc lại về nét hào hùng và sư đóng góp , hy sinh của  các chiến sĩ trong quân lực VNCH. Đặc biệt vì lý do dịch bệnh Covid 19 nên ngày lể Kỹ Niệm  Quân lực 19-6 năm 2020 không thể thực hiện.Năm nay với quyết tâm và cố gắng nhờ vào những hợp tác đầy thiện chí  của các thành viên  trong Liên Hội Chiến Sĩ  chúng ta có được buổi lể ý nghĩa này, nó còn thể hiện sự gắn bó của người lính , gia đình và quê hương , ngày mai Ngày của Cha có lẽ cũng lá ý nghĩa nào đó của trách nhiệm của hài hòa và sự yêu thương. Xin cám ơn tất cả.

Ông Nguyễn văn Lực , cựu Chủ Tịch Cộng Đồng VN/SD, hiện là Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt có lời phát biểu : Ông nhắc lại sự hình thành  và những hợp tác Quân Dân  trong nhiều  hoàn cảnh , trước năm 1975  và những năm tháng ở Hải Ngoại  với ý nghĩa là làm sao gìn giử tình đoàn kết , sự yêu thương  và lòng tự hào của dân Việt . Tri ân , tưởng nhớ những đóng góp của  người lính Mỹ và Đồng Minh  đã hy  sinh trong đó có hơn 58 ngàn quân nhân Hoa kỳ , đã góp phần bảo vệ cho sự tự do . Ý nghiã  quan trọng  khác  là sự tri ân các chiến sĩ Việt Mỹ có măt hôm nay, dù ở Hải ngoại , nhưng vẫn tiếp tục  hổ trợ, góp phần  cho các cuộc đấu tranh cho tự do cho đồng bào quốc nội VN  v.v.

Mục sư Lê Công Toàn, trước 75 ông là sĩ quan trong quân lực VNCH . Ông địch cư theo diện HO và hiên nay là mục sư Tin Lành . Ông nói rằng đã  hổ trợ và sẽ tiếp tục hổ trợ cho các sinh hoạt  lợi ích đa dạng trong Cộng Đồng San Diego.

Ngoài ra còn có phần phát biểu cảm tưởng  của  các  Cựu quân nhân : Niên Trưởng ông Trần Lô , Phan Thành lạc, Hội Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức , hậu duệ  ông Trần Phong  v.v… Một số niên trưởng  cũng có mặt  : Phan lạc Tiếp –Trần Gia Tá , Nguyễn Thiện Lý -bà Lê Dung  v.v. Đại diện đảng phái chánh trị : Liên Minh Dân Chủ ông Lê Tấn Trạng , Trần Mưu cơ sở đảng Việt Tân, tổ chức Little Saigon Foundation , giới trẻ . Giới truyền thông :  Điện báo Hải ngoại Phiếm Đàm , TNT Radio ,  tuần báo Tiếng Việt  v.v…

Phần văn nghệ được đóng góp từ các thân hữu của Liên Hội Chiến sĩ , thành viên Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt với những bản nhạc ý nghĩa về lính, về nét hào hùng của dân tộc. Phần liên hoan và  tâm tình với thức ăn nhẹ và giải khát .( TNT)