Video -Mỹ hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu xóa sổ bệnh lao vào năm 2030

VideoMỹ hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu xóa sổ bệnh lao vào năm 2030

Mỹ hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu xóa sổ bệnh lao vào năm 2030

Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) đang triển khai các chiến dịch phát hiện chủ động ca bệnh lao và lao tiềm ẩn cho các nhóm nguy cơ cao tại cộng đồng ở 7 tỉnh ưu tiên của Việt Nam nhằm giúp nước này khôi phục công tác phát hiện bệnh lao.