Video -Ngoại trưởng Việt Nam điện đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu

VideoNgoại trưởng Việt Nam điện đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu

Ngoại trưởng Việt Nam điện đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu

 

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hôm 24/4 đã điện đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Đại diện cấp cao về

chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell.