Đề thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 năm nay có lẽ khó nhất trong lịch sử, đề làm văn là “Nếu em có một chiếc tủ lạnh mới”

Hôm nay (23/1) là ngày thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông để lấy điểm xét tuyển vào đại học năm học 2021, hai tiết đầu thi môn toán và môn làm văn, theo nhóm giáo viên giải đ……more