Hội đồng châu Âu liên tục thông qua 3 nghị quyết ủng hộ Đài Loan

Hội đồng châu Âu đã liên tục thông qua 3 nghị quyết ủng hộ Đài Loan trong vòng 24 giờ, trước động thái trên Bộ Ngoại giao bày tỏ lời cám ơn chân thành nhất đối với Hội……more