Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp đến Palau tham dự Lễ nhậm chức của tân tổng thống Surangel Whipps, JR

Bộ Ngoại giao cho biết, ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp đã đến Palau để tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Surangel Whipps, JR., chuyển lại lời chúc mừng chân thành của t&……more