Chương trình phát thanh Thánh Kinh và Đời Sống

Chương trình phát thanh Thánh Kinh và Đời Sống ngày 15/01/2022 Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Wesley – San Diego – Hoa Kỳ

Phat Thanh Wesley – Hội Chứng Trái Ấu – Truyện ngắn của Vĩnh Hà Phan

https://youtu.be/NRYLPt0ncCo